Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail conferinte.cse@gmail.com sau la telefon 0232.20.11.02 int. 2435
©  Centrul de Documentare Europeana Jean Monnet - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania  

Despre Europa | concurs pentru studenți | mai 2020

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul Studiilor Europene (editia a XVI-a)

Concursul de eseuri „Visul meu european” (ediția a XIV-a)

Concursul vizează împărtășirea cu publicul larg a ideilor, opiniilor sau/și năzuințelor personale cu privire la Uniunea Europeană prin elaborarea și prezentarea publică a unor eseuri argumentative. Sunt apreciate lucrările originale, care prezintă puncte de vedere bine argumentate. Concursul se desfășoară în două etape: una națională și alta internațională. 1. Faza națională presupune înscrierea lucrărilor, evaluarea și selectarea lor, precum și susținerea orală a acestora. 2. Faza internațională: vor  participa primele 3 lucrări premiate la faza națională, alături de competitori selectați după aceleași criterii din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Polonia, Ungaria. Pentru includerea în competiția internațională, eseurile selectate vor fi traduse în limba engleză de către participanți. În cadrul fazei internaționale, susținerea orală a lucrărilor nu mai este necesară, eseurile fiind evaluate în formă scrisă de către o comisie internațională. Criterii de elaborare și condiții de tehnoredactare: CRITERII DE FOND: Lucrările pot fi realizate de un singur autor; Lucrările trebuie să fie originale și realizate într-un stil adecvat scrierii academice; Exprimarea trebuie să fie clară și să aibă cursivitate logică; Pentru susținerea ideii propuse prin eseu, studenții trebuie să propună puncte de vedere personale, incluzând atât argumente cât și contra-argumente (eseu argumentativ). În spijinul elaborării eseului (ce este un eseu, cum se realizează …), recomandăm parcurgerea ghidului Universității Harvard pentru scriere academică, disponibil la această pagină web. CRITERII DE FORMĂ: Lucrările trebuie să conțină între 1000 – 2000 de cuvinte; Times New Roman 12pct, spațiu de 1,5 p; Redactarea: vă rugăm să respectectați acest model (descarcă template); Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "eseu_nume_prenume"; Prezentările orale vor dura aproximativ 7-10 minute și vor include ideile principale prezentate în eseuri. Prezentările nu vor fi însoțite de suport grafic (powerpoint etc).  CRITERII DE EVALUARE: Condiții de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării)  1p.; Claritatea și cursivitatea logică a lucrării 3p.; Calitatea argumentării, relevanța și corectitudinea metodelor aplicate 3p.; Originalitate 3p.; Cursivitatea și atractivitatea prezentării orale 2p. PREMII: Faza națională: Premiul I - 360 lei, premiul II - 285 lei, premiul III - 210 lei, alte premii; Faza internațională: Premiul I - 350 EUR, premiul II - 250 EUR, premiul III - 200 EUR, mențiune I și II - 100 EUR.
Parteneri:

Concursul de postere și compoziții plastice „EUreflect” (ediția a III-a)

Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail conferinte.cse@uaic.ro sau la telefon 0232.20.11.02 int. 2435
Pentru că ideile sunt cele care șlefuiesc neîncetat lumea din jurul nostru și pentru că proiectul european e unul în curs de cristalizare, la care fiecare dintre noi ia parte, vă invităm la un dialog constructiv al ideilor spre a vă împărtăși gândurile, opiniile sau năzuințele cu privire la realitățile care caracterizează Uniunea Europeană sau la perspectivele pe care aceasta le are în viitorul apropiat și îndepărtat.  Sperăm ca inițiativa noastră să fie un moment potrivit pentru a întări înțelegerea reciprocă și valorile umane care stau la baza construcției europene și care ne pot ghida pașii și acțiunile spre un viitor mai bun. De aceea, ne-am bucura să fiți alături de noi la seria de evenimente dedicate tuturor celor care cred în puterea cuvântului și a culorii și care se va desfășura în perioada 8-9 mai 2020. Manifestarea noastră vă conferă posibilitatea de a participa la următoarele competiții: Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul studiilor europene Concursul de eseuri „Visul meu european” Concursul de postere și compoziții plastice „EUreflect” La competiții se pot înscrie studenți și masteranzi. Aceștia pot participa cu o lucrare științifică, un eseu argumentativ și/sau un poster sau altă compoziție plastică: Se acceptă doar lucrări originale care nu au mai participat la alte competiții, concursuri, conferințe; Lucrările vor fi verificate cu programe antiplagiat.
TEMATICĂ - așteptăm cu interes lucrările voastre despre: Identitatea și valorile europene; Subiecte de interes aflate pe agenda instituțiilor europene; Ce fel de Europa își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european de astăzi; Ce fel de provocări apar în contextul noilor realități economice și sociale din UE; În ce mod se regăsesc tinerii în modelul european actual de integrare; Alte subiecte asociate domeniului Studiilor Europene. MOTIVE pentru participarea la un astfel de concurs: premii atractive (în bani: Premiul I - 360, premiul II - 285, premiul III - 210 lei, alte premii); prezentarea ideilor într-un cadru de dezbateri academice; un exercițiu util pentru pregătirea în vederea susținerii publice a unei lucrări; dezvoltarea CV-ului personal. TERMENE LIMITĂ: 10 mai înscrierea și trimiterea lucrării prin e-mail la adresa conferinte.cse@gmail.com.
Competiția își propune să încurajeze inițiativele studenților și masteranzilor concretizate în lucrări științifice ce fac apel la gândirea critică și care analizează cu obiectivitate, integrând și instrumente metodologice de cercetare calitativă sau cantitativă, teme de interes din sfera Studiilor Europene. Criterii de elaborare și condiții de tehnoredactare: CRITERII DE FOND: Lucrările pot fi realizate de unul sau mai mulți autori sub coordonarea unui cadru didactic; Lucrările trebuie să fie originale și realizate într-un stil adecvat scrierii academice; Exprimarea trebuie să fie clară și să aibă cursivitate logică; În susținerea ideilor vor fi folosite argumente/metode de cercetare relevante.   CRITERII DE FORMĂ: Lucrările trebuie să conțină până în 2.000 de cuvinte (exclusiv referințele bibliografice); Times New Roman 12pct, spatiu de 1,5 p; Redactarea: vă rugăm să respectați acest model (descarca template); Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "articol_nume_prenume"; Fiecărei prezentări îi sunt alocate cel mult 10 minute, participanții pot folosi în prezentare materiale auxiliare precum planșe, slide-uri powerpoint ș.a. CRITERII DE EVALUARE: Condiții de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării) 1p.; Claritatea și cursivitatea logică a lucrării 3p.; Calitatea argumentării, relevanța și corectitudinea metodelor aplicate 2p.; Originalitate 2p.; Cursivitatea și atractivitatea prezentării orale 2p. PREMII: Premiul I - 360 lei, premiul II - 285 lei, premiul III - 210 lei, alte premii.
locuri la buget și taxă
Pentru că uneori o imagine valorează cât o mie de cuvinte, concursul EUreflect urmărește exprimarea ideilor și gândurilor personale cu privire la realitățile ce caracterizează Uniunea Europeană prin intermediul formei și culorii. Concursul se adresează tuturor studenților și masteranzilor, indiferent de profilul și  specializarea acestora. Lucrările pot îmbrăca forma desenelor, picturilor în diferite medii, colajelor, posterelor ș.a. Participanții își pot exprima, pe cale vizuală, ideile despre subiecte de interes ce vizează construcția europeană, precum: • evoluția istorică a Uniunii Europene; • UE și vecinătatea ei estică; • unitate și diversitate în cultura europeană; • tinerii și Europa; • modul în care este percepută Uniunea Europeană; • ce fel de Europa își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european; • ce fel de provocări apar în contextul noilor realități economice și sociale din UE; • in ce mod se regăsesc tinerii in modelul european actual de integrare; • valorile și cultura europeană ș.a. CONDIȚII DE PARTICIPARE GENERALE: Concursul se adresează studenților și masteranzilor înscriși la o Universitate din România, indiferent de domeniul de studiu sau de specializare; Se acceptă doar lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiții; Lucrările vor fi realizate de un singur autor, fiecare participant putând concura cu o singură lucrare (poster, desen, pictură etc.); Înscrierea presupune două etape: 1. semnalarea intenției de înscriere prin trimiterea unui e-mail la adresa conferinte.cse@gmail.com cu mențiunea "poster_ nume_prenume", specificând în textul mesajului numele, prenumele, afilierea, anul și ciclul de studii, numărul de telefon și o scurtă prezentare scrisă a ideii prezentate în poster. De asemenea, se va atașa o fotografie sau varianta digitală a lucrării (în cazul posterelor digitale, în format (.PDF sau .PNG/.JPEG; dimensiune maximă 1 Mb). 2. Etapa a doua presupune depunerea lucrării în format fizic. Înscrierea este finalizată numai după ce lucrarea a ajuns în format fizic la organizatori, până pe data de 26 aprilie. După înscrierea prin e-mail, lucrările trebuie expediate sau aduse personal la Centrul de Studii Europene, corp i, Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania, până pe data de 26 aprilie 2020. În cazul trimiterilor poștale, participanții își asumă responsabilitatea pentru starea în care vor ajunge lucrările după transport. Lucrările care vor suferi daune majore vor fi excluse din competiție; Lucrările vor fi jurizate de o comisie interdisciplinară, formată din specialiști în Studii Europene și Arte Plastice și Vizuale. Jurizarea va fi organizată în două etape. Lucrările care vor fi selectate după prima etapă vor fi expuse în Galeria de Artă „i”, în cadrul unei expoziții de grup, organizată în perioada 9-19 mai.  IMPORTANT: După concurs, responsabilitatea ridicării lucrărilor aparține în întregime participanților. Aceștia își pot revendica creațiile în termen de 10 zile (între 20 și 30 mai 2020). Ulterior lucrările nu vor mai fi restituite, ele intrând în posesia instituției organizatoare. DE REALIZARE: • Lucrarea poate fi realizată în una dintre următoarele tehnici: desen, grafică, pictură, colaj, quilling, tehnici computerizate (Photoshop, Corel etc) etc; • Dimensiunea lucrării va fi de 50 x 70 cm, orientare peisaj (landscape). • IMPORTANT: Lucrările care nu respectă condițiile de realizare vor fi excluse din competiție. CRITERII DE EVALUARE: Vor fi punctate: tehnica (2.5 p); conceptul lucrării (2.5); originalitate (2.5); expresivitatea artistică (2.5). TERMENE LIMITĂ: • 10 mai: înregistrarea prin e-mail a participanților și trimiterea lucrărilor; PREMII: • Premiul I - 360 lei, premiul II - 285 lei, premiul III - 210 lei, alte premii;

Rezultate

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul Studiilor Europene (editia a XVI-a)

Premiul I: Pricop Ionuț-Andrei Premiul II: Foia Laura-Gabriela Premiul III: Găvoază Valeria Mentiune I: Popa Mihaela Alexandra Mentiune II: Filip Cătălin

Concursul de eseuri „Visul meu european” (ediția a XIV-a)

Premiul I: Neagu Florina-Marieta Premiul II: Șamșudean Dragoș-Ioan Premiul III: Comorașu Monalisa Claudia Mentiune I: Zbanț Amalia-Georgiana Mentiune II: Ciornaia Alisa

Brosura eveniment