©  Centrul de Documentare Europeana Jean Monnet - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania  
Reteaua Centrelor de Documentatie Europeana (CDE), parte a activitatilor publice de informare ale Comisiei Europene cunoscute sub denumirea EUROPE DIRECT, are rolul de a promova și consolida studiile și cercetarea in domeniul integrarii europene.  Reteaua lansata in 1963 este compusa din peste 400 CDE in cele 27 state membre. CDE functioneaza in cadrul universitatilor, institutelor universitare sau institutelor de cercetare și sunt infiintate prin acord scris intre Directia Generala Comunicare a Comisiei Europene și reprezentantul structurii gazda. In baza acestui acord Comisia Europeana furnizeaza, cu titlu gratuit, documentatie de interes general elaborata de institutiile comunitare sau o selectie din aceasta și sprijina reteaua in indeplinirea sarcinilor sale prin activitati de formare și furnizare de informatii și prin facilitarea accesului la alte activitati de sprijin și de integrare in reteaua EUROPE DIRECT.
Despre CDE