Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail conferinte.cse@gmail.com sau la telefon 0232.20.11.02 int. 2435
©  Centrul de Documentare Europeana Jean Monnet - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Blvd. Carol I, nr. 19, Iasi - 700507, Romania  

‘Despre Europa’ - concurs pentru studenți | 9-10 mai

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul Studiilor Europene (editia a XV-a)

Concurs de eseuri „Visul meu european” (ediția a XIII-a)

Jean Monnet, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene, sprijinea „construirea unei Uniuni între oameni, și nu cooperarea dintre state”, sugerând că la baza construcției europene stă o comuniune a valorilor și a ideilor împărtășite de oamenii din Europa. De aceea, încurajarea dialogului devine necesară atât pentru adâncirea înțelegerii reciproce, cât și pentru reîntărirea valorilor comune europene care să conducă către un viitor mai bun. Alăturați-vă acestui dialog prin realizarea unui eseu: scriind despre gândurile, ideile și opiniile voastre cu privire la realitățile cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană sau expunând și argumentând viziunea proprie referitoare la procesul de integrare europeana, prin creionarea unui proiect imaginar al Europei de mâine. Criterii de elaborare și condiții de tehnoredactare: CONDIȚII DE FOND: Lucrările pot fi realizate de un singur autor; Lucrările trebuie să fie originale și realizate într-un stil adecvat scrierii academice; Exprimarea trebuie să fie clară și să aibă cursivitate logică; Pentru susținerea ideii propuse prin eseu, studenții trebuie să propună puncte de vedere personale, incluzând atât argumente cât și contra- argumente (eseu argumentativ). În spijinul elaborării eseului (ce este un eseu, cum se realizează …), recomandăm parcurgerea ghidului Universității Harvard pentru scriere academică, disponibil la această pagină web. CONDIŢII DE FORMĂ: Lucrările trebuie să conțină între 1000 – 2000 de cuvinte; Times New Roman 12pct, spațiu de 1,5 p; Redactarea: vă rugăm să respectectați acest model (descarcă template); Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "eseu_nume_prenume"; Prezentările orale vor dura aproximativ 7-10 minute și vor include ideile principale prezentate în eseuri. Prezentările nu vor fi însoțite de suport grafic (powerpoint etc).  CRITERII DE EVALUARE: Condiții de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării)  1p.; Claritatea și cursivitatea logică a lucrării 3p.; Calitatea argumentării, relevanța și corectitudinea metodelor aplicate 3p.; Originalitate 3p.; Cursivitatea și atractivitatea prezentării orale 2p. Concursul se desfășoară în două etape: una națională și alta internațională. 1. Faza națională presupune înscrierea lucrărilor, evaluarea și selectarea lor, precum și susținerea orală a acestora, în cadrul unei competiții în data de 9 mai. 2. Faza internațională: vor  participa primele 3 lucrări premiate la faza națională, alături de competitori selectați după aceeași metodă din Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Polonia, Ungaria. Pentru includerea în competiția internațională, eseurile selectate vor fi traduse în limba engleză. În cadrul fazei internaționale, susținerea orală a lucrărilor nu mai este necesară, eseurile fiind evaluate în formă scrisă de către o comisie internațională. PREMII: Faza națională: Premiul I - 360 lei, premiul II - 285 lei, premiul III - 210 lei, cărți și vizite la instituții europene; Faza internațională: Premiul I - 350 EUR, premiul II - 250 EUR, premiul III - 200 EUR, mențiune I și II - 100 EUR.
Parteneri:

Concurs de postere “EUreflect” (ediția a II-a)

Invităm tinerii creativi să își expună punctele de vedere cu privire la Europa și pe cale vizuală, prin intermediul posterelor sau a altor lucrări plastice. Prin acest concurs, considerăm că pot fi valorizate ideile noii generații despre subiecte de interes pentru construcția europeană, precum: evoluția istorică a Uniunii Europene; UE și vecinătatea ei estică; unitate și diversitate în cultura europeană; tinerii și Europa; modul în care este percepută Uniunea Europeană; ce fel de Europă își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european; ce fel de provocări apar în contextul noilor realități economice și sociale din UE; in ce mod se regăsesc tinerii in modelul european actual de integrare; valorile și cultura europeană. CONDIȚII DE PARTICIPARE Generale: Concursul se adresează studenților și masteranzilor înscriși la o Universitate din România, indiferent de domeniul de studiu sau de specializare; Se acceptă doar lucrări originale, care nu au mai participat la alte competiții; Lucrările vor fi realizate de un singur autor, fiecare participant putând concura cu o singură lucrare (poster, desen, pictură etc.); Înscrierea presupune două etape: semnalarea intenției de înscriere prin trimiterea unui e-mail la adresa conferinte.cse@gmail.com cu mențiunea "poster_ nume_prenume", specificând în textul mesajului numele, prenumele, afilierea, anul și ciclul de studii, numărul de telefon și o scurtă prezentare scrisă a ideii prezentate în poster. De asemenea, se va atașa o fotografie sau varianta digitală (în cazul posterelor digitale, în format (.PDF sau .PNG/.JPEG; dimensiune maximă 1 Mb) a lucrării. Etapa a doua presupune trimiterea/predarea efectivă a lucrării. Înscrierea este finalizată numai după ce lucrarea a ajuns în format fizic la organizatori, până pe data de 22 aprilie. După înscrierea prin e-mail, posterele trebuie expediate sau aduse personal la Centrul de Studii Europene, corp i, Bulevardul Carol I, nr. 19,  Iasi - 700507, Romania, până pe data de 22 aprilie 2018. În cazul trimiterilor poștale, participanții își asumă responsabilitatea pentru starea în care vor ajunge lucrările după transport. Lucrările care vor suferi daune majore vor fi excluse din competiție; Lucrările vor fi jurizate de o comisie interdisciplinară, formată din specialiști ai studiilor europene și ai artelor plastice și vizuale. Jurizarea va fi organizată în două etape. Lucrările care vor fi selectate după prima etapă, vor fi expuse în Galeria de artă „i”, în cadrul unei expoziții de grup, organizată în perioada 9-19 mai. După concurs, lucrările nu vor fi restituite, ele intrând în posesia instituției organizatoare. De realizare: Posterul va fi unidimensional și poate fi realizat în una dintre următoarele tehnici: desen, grafică, pictură, colaj, quilling, tehnici computerizate (Photoshop, Corel etc) etc; Dimensiunea posterului va fi de 50 x 70 cm, orientare peisaj (landscape). CRITERII DE EVALUARE: Vor fi punctate: tehnica (2.5 p); expresivitatea artistică (2.5), conceptul lucrării (2.5), originalitate (2.5) Termene limită: 5 mai: înregistrarea prin e-mail a participanților și trimiterea/predarea posterelor; 9-20 mai: expoziție de postere (în Galeria de artă „i”) și desemnarea câștigătorilor premiilor speciale. PREMII: Premiul I - 360 lei, premiul II - 285 lei, premiul III - 210 lei, cărți și vizite la instituții europene; Evenimentele sunt organizate de  Centrul de Studii Europene și Centrul de Documentare Europeană în cadrul proiectului Jean Monnet Network ENACTED

Vă așteptăm cu drag la evenimentele noastre!

Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail conferinte.cse@uaic.ro sau la telefon 0232.20.11.02 int. 2435
Studenții interesați de dezbaterile legate de Uniunea Europeană, care doresc să-și prezinte argumentat propria viziunea cu referire la procesul de integrare europeană sau să propună un proiect al Europei de mâine, sunt invitați să participe la: Sesiunea națională de comunicări științifice studențești în domeniul studiilor europene Concurs de eseuri „Visul meu european” Concurs de postere La competiții se pot înscrie studenți și masteranzi. Aceștia pot participa cu o lucrare științifică, un eseu argumentativ și/sau un poster: Se acceptă doar lucrări originale care nu au mai participat la alte competiții, concursuri, conferințe; Lucrările vor fi verificate cu programe antiplagiat.
TEMATICĂ - așteptăm cu interes lucrările voastre despre: Identitatea și valorile europene; UE și relațiile ei cu vecinătatea estică: valori comune, perspective comune; Subiecte importante aflate pe agenda instituțiilor europene; Ce fel de Europă își doresc tinerii și care sunt oportunitățile, respectiv constrângerile oferite de spațiul european de astăzi; Ce fel de provocări apar în contextul noilor realități economice și sociale din UE; În ce mod se regăsesc tinerii în modelul european actual de integrare, precum și alte subiecte asociate Studiilor Europene. MOTIVE pentru participarea la un astfel de concurs: premii atractive (în bani: Premiul I - 360, premiul II - 285, premiul III - 210 lei, cărți și vizite la instituții europene); prezentarea ideilor într-un cadru de dezbateri academice; un exercițiu util pentru pregătirea în vederea susținerii publice a unei lucrări; îmbunătățirea CV-ului. TERMENE LIMITĂ: 5 mai: înscrierea și trimiterea lucrării (sau cel putin a unui rezumat) prin e-mail la adresa conferinte.cse@gmail.com; 9 -10 mai: susținerea lucrărilor.
Studentii de la alte universitati din tara vor beneficia de doua nopti de cazare (9-10 mai), masa (transportul feroviar este gratuit).
Criterii de elaborare și condiții de tehnoredactare*: CONDIȚII DE FOND: Lucrările pot fi realizate de unul sau mai mulți autori sub coordonarea unui cadru didactic; Lucrările trebuie să fie originale și realizate într-un stil adecvat scrierii academice; Exprimarea trebuie să fie clară și să aibă cursivitate logică; În susținerea ideilor vor fi folosite argumente/metode de cercetare relevante.   CONDIŢII DE FORMĂ: Lucrările trebuie să conțină până în 2.000 de cuvinte (exclusiv referințele bibliografice); Times New Roman 12pct, spatiu de 1,5 p; Redactarea: vă rugăm să respectați acest model (descarca template); Pentru trimitere, documentul va fi salvat cu denumirea "articol_nume_prenume"; Fiecărei prezentări îi sunt alocate cel mult 10 minute, participanții pot folosi în prezentare materiale auxiliare precum planșe, slide-uri powerpoint ș.a. CRITERII DE EVALUARE: Condiții de formă (respectarea condițiilor de tehnoredactare, aspectul general al lucrării) 1p.; Claritatea și cursivitatea logică a lucrării 3p.; Calitatea argumentării, relevanța și corectitudinea metodelor aplicate 2p.; Originalitate 2p.; Cursivitatea și atractivitatea prezentării orale 2p. PREMII: Premiul I - 360 lei, premiul II - 285 lei, premiul III - 210 lei, cărți și vizite la instituții europene.
locuri la buget și taxă